Vår policy för hantering av bilder

För att Mariekäll Scoutkår skall ha rätt att använda bilder på våra scouter i broschyrer och marknadsföringsmaterial samt på digital medium som kårens hemsida, kårens Facebooksida, Instagram, Twitter och liknade sidor måste vi enligt (GDPR) inhämta samtycke från vårdnadshavare. Det kan till exempel gälla gruppbilder ur verksamheten eller foton i olika sammanhang för att visa upp vår verksamhet. Vi publicerar ALDRIG namn på scouter under 18 år, endast bilder

När man skriver in sig som scout i vårt medlemsregister så ger man sitt medgivande till publicering enligt ovan.

Vill du göra avsteg från detta så behöver du informera aktuell ledare, att ditt barn inte skall vara med på bild samt att du anger detta när du anmäler ditt barn på hajker och läger.