Mariekäll Scoutkårs Googlekalender

Förhoppningsvis så kan vi få en funktion så att kalendern blir läsbar på denna sida!

Status just nu är att WP-plattformen och Google inte kan kommunicera, så ha tålamod.