Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför veckovis.

När vi har läger eller hajk tillkommer  en extra avgift för att täcka resor, omkostnader för utrustning och mat.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 350 kronor per termin. Kostnad för medlemskap i Södertörns Scoutdistrikt och vår huvudorganisation Scouterna tillkommer på varje medlemsfaktura.

För aktiva avdelningsledare är avgiften 50 kronor per termin.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Södertörns Scoutdistrikt och Riksorganisationen Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Fakturering sköts av Scouterna centralt. Det är viktigt att du avregistrerar ditt medlemskap om du inte vill vara med i vår verksamhet.

IMG_1366